Aktivera eller inaktivera BitLocker för krypterade datanheter i Windows 10

Enable Disable Bitlocker

Det här inlägget visar hur du aktiverar eller inaktiverar BitLocker för att kryptera eller dekryptera fasta och borttagbara datanheter i Windows 10.I det här inlägget visar vi dig hur du aktiverar eller inaktiverar BitLocker för att kryptera eller dekryptera fasta och borttagbara datanheter i Windows 10 . BitLocker är en funktion som kan hjälpa dig att kryptera enheterna på din dator. När du aktiverar BitLocker krypteras nya filer automatiskt när du lägger till dem på en enhet. När du kopierar dessa filer till en annan enhet eller en annan dator, dekrypteras de automatiskt.Aktivera eller inaktivera BitLocker för datanheter

För att aktivera BitLocker, öppna Explorer och högerklicka på datan ( t.ex. E: ) du vill kryptera och välja Slå på BitLocker .Välj hur ( Lösenord , Smart kort , eller Automatiskt ) du vill låsa upp den här enheten och klicka på Nästa .

De Lås upp den här enheten automatiskt på denna dator r alternativet är bara tillgängligt om operativsystemets enhet redan har krypterats av BitLocker.Välj hur ( Microsoft konto , USB , fil och Skriva ut ) du vill säkerhetskopiera din BitLocker-återställningsnyckel för den här enheten och klicka Nästa .

De Microsoft konto alternativet är bara tillgängligt när du är inloggad på Windows 10 med ett Microsoft-konto . Det kommer då spara BitLocker-återställningsnyckeln till ditt OneDrive-konto online.

Välj alternativknappen för hur mycket av din enhet som ska krypteras ( Kryptera hela enheten rekommenderas ) och klicka Nästa .

ladda ner återställningsbild för ytan

Välj alternativknappen för vilket krypteringsläge [ Nytt krypteringsläge ( XTS-AES 128-bitars ) eller Kompatibelt läge ( AES-CBC 128-bitars )] för att använda och klicka Nästa .

Klick Börja kryptera när redo.

Aktivera eller inaktivera BitLocker för datanheter

Den fasta datanheten börjar nu krypteras.

När krypteringen är klar stänger du guiden.

För att stänga av BitLocker, öppna en upphöjd kommandotolk , skriv följande kommando och tryck på Enter.

hantera-bde -off

S ersätt i kommandot ovan med den faktiska enhetsbokstaven för den krypterade enheten du vill dekryptera.

Dricks : Du kan kontrollera status för BitLocker för enheten närsomhelst.

Aktivera eller inaktivera BitLocker för flyttbara datanheter

BitLocker To Go är BitLocker Drive Encryption på flyttbara datanheter. Detta inkluderar kryptering av USB-flashenheter, SD-kort, externa hårddiskar och andra enheter formaterade med hjälp av NTFS, FAT16, FAT32 eller exFAT filsystem.

För att aktivera Bitlocker för flyttbara datanheter öppnar du Explorer, högerklickar på den flyttbara datan som du vill kryptera, klickar på Slå på BitLocker .

Följ samma steg som nämnts ovan för fasta datanheter.

När krypteringen är klar får du en uppmaning. Klicka på Stänga .

För att stänga av Bitlocker för flyttbara datanheter, öppna en upphöjd kommandotolk, skriv följande kommando och tryck Enter.

hantera-bde -off

Ersätt i kommandot ovan med den faktiska enhetsbokstaven för den krypterade enheten du vill dekryptera. Till exempel:

Ladda ner PC-reparationsverktyget för att snabbt hitta och fixa Windows-fel automatiskt

Således kan du aktivera eller inaktivera BitLocker för både fasta och flyttbara datanheter i Windows 10.Populära Inlägg